Vastuullisuus

Yhteiskuntavastuu on tiivis osa OPn liiketoimintaa ja strategiaa. Vastuullisuuden perusta rakentuu yhteisiin arvoihin, vahvalle vakavaraisuudelle ja osaavalle riskienhallinnalle. Yhteiskuntavastuun toimenpiteissä huomioidaan taloudellinen vastuu, sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu. OP Ryhmän tavoite yhteiskuntavastuussa on olla toimialan edelläkävijä Suomessa.

Lue lisää OP Vuosi 2015 –raportista ja OP Ryhmän Yhteiskuntavastuun GRI-tiedot -liitteestä, jotka muodostavat GRI G4 -viitekehyksen mukaisen vastuullisuusraportin.