Toimintaympäristö

Maailmantalouden kasvu jäi vaisuksi vuonna 2015, kun kehittyvien markkinoiden kasvu kangerteli. Raaka-aineiden hinnat laskivat ja inflaatio hidastui maailmanlaajuisesti. Euroalueella kasvu piristyi kohtuulliseen vauhtiin.

Euroopan Keskuspankki (EKP) lisäsi voimakkaasti rahapoliittista elvytystä inflaation hidastuttua. Keskuspankki aloitti valtionlainojen ostot maaliskuussa, minkä seurauksena lyhyimmät markkinakorot painuivat negatiivisiksi. EKP kertoi joulukuussa uusista toimista. Talletuskorkoa laskettiin ja arvopaperien osto-ohjelmaa pidennettiin maaliskuuhun 2017 asti. Markkinakorot alenivat edelleen hieman.

Suomen talouskuva pysyi heikkona. Kokonaistuotanto polki paikallaan ja työttömyys nousi. Investoinnit laskivat ja vienti väheni edelleen. Myönteistä oli kotitalouksien kulutuksen kasvu. Vuoden loppua kohden rakentamisen aktiviteetti piristyi. Asuntokauppa vilkastui hieman, mutta asuntojen hinnat laskivat vajaan prosentin.

Maailmantalous kasvaa edelleen pitkäaikaista keskiarvoa hitaammin. Euroalueella talouden kohtuullinen kasvu jatkuu. Euribor-korot jäävät hieman vuoden 2015 loppua matalammiksi. Suomessa kotitalouksien kulutus ja investointien piristyminen pitävät yllä pientä talouskasvua.

Uusia asuntolainoja nostettiin tilikaudella noin 10 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Samanaikaisesti kotitalousluottokannan kasvu vahvistui lähes kolmeen prosenttiin ja uusien asuntolainojen keskimääräinen laina-aika piteni hieman vajaaseen 19 vuoteen. Yritys- ja asuntoyhteisöluottokanta kasvoi kuusi prosenttia. Luotonkysynnän hienoisen positiivisen vireen odotetaan jatkuvan.

Talletuskannan myönteinen kehitys jatkui läpi vuoden yritys- ja julkisyhteisöjen talletusten kasvun siivittämänä, kotitalouksien talletusten kasvu oli heikompaa. Määräaikaistalletusten supistuminen jatkui erittäin matalan korkotason seurauksena.

Kotimaiset rahasto- ja vakuutussäästöt nousivat selvästi hyvän markkinakehityksen sekä nettomerkintöjen lisääntymisen ansiosta. Rahastosäästöjen kasvusta noin 70 prosenttia tuli nettomerkinnöistä.

Vahinkovakuutuksen maksutulo jäi viime vuonna Finanssialan Keskusliiton tilastoinnin mukaan 2,1 prosenttia edellisvuoden maksutuloa pienemmäksi. Maksettujen korvausten määrä laski 3,1 prosenttia.