Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Visa Inc teki marraskuussa 2015 ostotarjouksen Visa Europe Ltd:n ostosta. Kaupan odotetaan varmistuvan vuoden 2016 ensimmäisellä vuosipuoliskolla, mutta se on ehdollinen viranomaisten suostumuksille. OP Osuuskunnan johtokunta hyväksyi ostotarjouksen osaltaan tammikuussa. Toteutuessaan kauppa tuo OP Ryhmälle alustavien ja vahvistamattomien laskelmien mukaan vuonna 2016 noin 70 miljoonan euron myyntivoiton.

OP Ryhmä ja Suomi-yhtiö aloittivat tammikuussa 2016 neuvottelut Suomi-yhtiön noin 3,2 miljardin euron yksilöllisen eläkevakuutuskannan luovuttamisesta OP-Henkivakuutus Oy:lle. Tavoitteena on laatia vakuutuskannan luovutussuunnitelma maaliskuun aikana ja saattaa asia yhtiökokousten päätettäväksi kevään 2016 kuluessa.