Strategiset kehitysohjelmat

Ryhmän keskusyhteisön hallintoneuvosto vahvisti kesäkuussa ryhmälle viisi uutta kehitysohjelmaa. Kehitysohjelmat ovat vastaus rajussa muutoksessa olevalle toimintaympäristölle sekä asiakaskäyttäytymisen muutoksesta kumpuavalle uudistamistarpeelle. Ohjelmat edellyttävät merkittäviä investointeja tuotteiden, palveluiden, teknologian ja osaamisen kehittämiseen.


Kehitysohjelmat linjaavat ryhmän asiakasomisteisen perustan vahvistamista, ryhmän varautumista digitaalisuuden esiin nostamiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin sekä kolmen liiketoimintasegmentin kehittämisen isoja linjoja. Lisäksi aiemmin on hyväksytty ja käynnistetty terveyden ja hyvinvoinnin kehityshanke. Joulukuussa 2015 keskusyhteisön hallintoneuvosto päätti aloittaa strategian kokonaisvaltaisen uudistustyön.