OP Ryhmän rakenteessa tapahtuneet muutokset

OP Ryhmän tilinpäätökseen yhdistellään 178 osuuspankkia (181) konserniyhtiöineen, OP Osuuskunta -konserni ja OVY Vakuutus Oy. Tilikaudella osuuspankkien määrää pienensi osuuspankkien fuusiot ja kasvatti aiemmin POP Pankki -ryhmään kuuluneiden kuuden pankin liittyminen OP Ryhmään.

OP Ryhmän keskusyhteisön hallintoneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen, jonka mukaan Helsingin OP Pankki Oy muutetaan osuuspankiksi vuoden 2016 aikana. Uuden pankin nimeksi tulee Helsingin Seudun Osuuspankki (OP Helsinki). Päätöksen myötä omistaja-asiakkuus OP Ryhmässä on mahdollista kaikkialla Suomessa.

OP Helsinki tulee suunnitelman mukaan kuulumaan tytäryhtiönä OP Ryhmän keskusyhteisökonserniin. Keskusyhteisöllä on jatkossakin merkittävä rooli uuden pankin pääomittamisessa, minkä vuoksi pankin säännöt on tarkoitus rakentaa siten, että 2/3 määräysvallasta on OP Ryhmällä.

Edellä mainitut suunnitellut muutokset edellyttävät viranomaisten hyväksynnän.

Pohjola Pankki Oyj:n nimi vaihdetaan keväällä 2016. Pankin uudeksi nimeksi tulee OP Yrityspankki Oyj. Omasairaala Oy:n nimi vaihdetaan Pohjola Terveys Oy:ksi Tampereen sairaalan avaamisen yhteydessä kesällä 2016.

OP Ryhmän keskusyhteisökonsernin juridisten rakenteiden toteutusvaihtoehtojen suunnittelu ja toteuttaminen jatkuu. Varallisuudenhoito siirrettiin pois Pohjola-konsernista ryhmän keskusyhteisön omistukseen vuoden 2015 lopussa. Suunnitelmissa on siirtää myös vahinkovakuutus pois Pohjola-konsernista. Samalla arvioidaan myös mahdollisuutta eriyttää OP Ryhmän keskuspankkitoiminnot, jotka tällä hetkellä ovat osana Pohjola Pankki Oyj:tä, omaksi OP Osuuskunnan täysin omistamaksi tytäryhtiöksi. Keskuspankkitoimintojen eriyttämisen ja vahinkovakuutuksen siirron tarkemmasta toteutustavasta tai aikataulusta ei ole tehty päätöksiä.

Osana ryhmän sisäisiä rakennejärjestelyjä OP Osuuskunta on kesäkuussa 2015 ostanut kaikki osuuspankkien ja Helsingin OP Pankki Oy:n omistamat OP Henkivakuutus Oy:n ja OP-Korttiyhtiö Oyj:n osakkeet. Kauppojen myötä keskusyhteisökonserni omistaa täysimääräisesti OP Henkivakuutus Oy:n ja OP-Korttiyhtiö Oyj:n osakekannan.

Aurum Sijoitusvakuutus on 31.12.2015 sulautunut OP Henkivakuutus Oy:öön.


Suomi-yhtiön yksilöllinen henkivakuutuskanta on siirtynyt 31.12.2015 OP Henkivakuutus Oy:lle poislukien vahinkovakuutusluonteiset henkilövakuutukset, jotka siirtyivät Pohjola Vakuutus Oy:lle. Kannanluovutuksen yhteydessä Suomi-yhtiöstä siirtyi käyvin arvoin arvostettua omaisuutta ja vakuutusvelkaa 1,3 miljardia euroa. Kannan siirrolla ei ole välitöntä tulosvaikutusta OP Ryhmälle.

POP Pankki -ryhmään aiemmin kuuluneet Osuuspankki Poppia, Laihian Osuuspankki, Multian Osuuspankki, Petäjäveden Osuuspankki, Keiteleen Osuuspankki ja Tuusniemen Osuuspankki ovat päättäneet osuuskunnan kokouksissaan liittyä OP Ryhmään itsenäisinä osuuspankkeina. Pankeista on tullut 19.5.2015 virallisesti ryhmän jäsenpankkeja. Samalla pankkien asiakkaat ovat tulleet OP Ryhmän talletussuojan piiriin.

Sotkamon Osuuspankki on 31.5.2015 sulautunut Kainuun Osuuspankkiin.

Itä-Uudenmaan Osuuspankki on 31.7.2015 sulautunut Porvoon Osuuspankkiin, jonka toiminimi on muutettu Itä-Uudenmaan Osuuspankiksi.

Mynämäen Osuuspankki on 31.8.2015 sulautunut Nousiaisten Osuuspankkiin, jonka toiminimi on muutettu Mynämäen-Nousiaisten Osuuspankiksi.

Hartolan Osuuspankki ja Sysmän Osuuspankki ovat 31.8.2015 sulautuneet Etelä-Päijänteen Osuuspankkiin, jonka toiminimi on muutettu Järvi-Hämeen Osuuspankiksi.

Myrskylän Osuuspankki on 30.9.2015 sulautunut Orimattilan Osuuspankkiin.

Karkun Osuuspankki on 31.10.2015 sulautunut Tampereen Seudun Osuuspankkiin.

Pyhälaakson Osuuspankki on 31.12.2015 sulautunut Suomenselän Osuuspankkiin.

Ylivieskan Osuuspankki on 31.12.2015 sulautunut Kokkolan Osuuspankkiin.

Östra Korsholms Andelsbank ja Vasa Andelsbank ovat hyväksyneet sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Östra Korsholms Andelsbak sulautuu Vasa Andelsbankiin. Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin suunniteltu ajankohta on 29.2.2016.

Keiteleen Osuuspankki ja Pielaveden Osuuspankki ovat hyväksyneet sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Keiteleen Osuuspankki sulautuu Pielaveden Osuuspankkiin. Samalla Pielaveden Osuuspankin toiminimi muutetaan Nilakan Seudun Osuuspankiksi.