OP Osuuskunnan hallinto

OP Ryhmän keskusyhteisön (OP Osuuskunta) varsinainen osuuskunnan kokous pidettiin 19.3.2015. Erovuorossa olevien hallintoneuvoston jäsenten tilalle valittiin hallintoneuvostoon kaudeksi 2015–2018 seuraavat henkilöt: toimitusjohtaja Jari Anttila, tutkimus- ja kehitysjohtaja Ilmo Aronen, toimitusjohtaja Kalle Arvio, toimitusjohtaja Tapani Eskola, professori Jarna Heinonen, ekonomi Jorma Hyrskyluoto, lehtori Ulla Järvi, toiminnanjohtaja Jukka-Pekka Kataja, toimitusjohtaja Simo Kauppi, johtaja Jaakko Kiander, maatalousyrittäjä Seppo Kietäväinen, rehtori Juha Kiiskinen, lehtori Jaakko Korkonen, toimitusjohtaja Tuomas Kupsala, toimitusjohtaja Petri Krohns, apulaisjohtaja Jukka Kääriäinen, johtaja Ari Mikkola, toimitusjohtaja Esko Mononen, hallintojohtaja Annukka Nikola, toimitusjohtaja Juha Pullinen, toimitusjohtaja Olli Tarkkanen sekä toimitusjohtaja Ari Väänänen. Lisäksi hallintoneuvoston jäsenyydestä eroa pyytäneen johtava hoitaja Marita Marttilan tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2015–2017 valittiin lehtori Sirkka Keuru. Hallintoneuvostossa on kaikkiaan 34 jäsentä.

Hallintoneuvosto valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen professori Jaakko Pehkosen.

Varapuheenjohtajiksi valittiin lehtori Mervi Väisänen ja toimitusjohtaja Vesa Lehikoinen.

Hallintoneuvoston jäsen Jukka-Pekka Kataja on nimitetty maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen erityisavustajaksi, minkä vuoksi hän on ilmoittanut toistaiseksi pidättyvänsä osallistumasta OP Osuuskunnan hallintoneuvoston työhön 29.6.2015 alkaen.

OP Osuuskunnan johtokunnan jäsen, henkilöstöjohtaja Teija Sarajärvi erosi johtokunnan jäsenyydestä 30.9.2015.

Hallintoneuvosto päätti kokouksessaan 23.9.2015 muutoksista johtokunnan kokoonpanossa. Harri Nummela vastaa digitaalisesta liiketoiminnasta sekä asiakaskokemuksesta. Varallisuudenhoidosta vastaavaksi liiketoimintajohtajaksi nimitettiin Karri Alameri. Uudeksi henkilöstöjohtajaksi nimitettiin Outi Taivainen.

OP Ryhmän tilintarkastajaksi valittiin varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Raija-Leena Hankonen.