Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityspyyntö

OP Ryhmä sai 14.12.2015 Kilpailu- ja kuluttajavirastolta selvityspyynnön, jonka taustalla on If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n viranomaisille tekemä toimenpidepyyntö. Viranomaiset selvittävät OP Ryhmän markkina-aseman vähittäispankkipalveluissa ja vahinkovakuutustuotteiden hinnoittelun.

Toimenpidepyynnöstä johtuen OP Ryhmään kuuluvat yhteisöt pidättäytyivät toistaiseksi yhteisestä edunvalvontatyöstä Finanssialan Keskusliitossa työmarkkina-asioita lukuun ottamatta.