Investoinnit ja palvelukehittäminen

OP Osuuskunta tytäryhtiöineen vastaa OP Ryhmän palvelutoiminnan kehittämisestä. Palvelutoiminnan kehittämiseen liittyvistä kustannuksista merkittävä osa muodostuu ICT-investoinneista ja niihin liittyvistä määrittelyistä.

OP Osuuskunta -konsernin kehittämiskustannukset olivat tammi–joulukuussa 162 miljoonaa euroa (111). Nämä sisältävät lisenssimaksut, ostetut palvelut sekä OP Osuuskunta -konsernin aktivoitua omaa työtä.

Taseeseen aktivoituja ICT-investointeja oli tilikaudella 131 miljoonaa euroa (53). Investoinneista suurin osa kohdistui pankkitoimintaan.

OP Ryhmän vuonna 2012 aloittama Vallilan korttelin toimitilojen uudelleenrakentamisen ensimmäinen vaihe on saatu päätökseen, ja toimitilat ovat täydessä käytössä. Hankkeen ensimmäisen vaiheen kokonaiskustannukset olivat noin 240 miljoonaa euroa. Hankkeen toinen vaihe on käynnistetty ja valmistuu syksyllä 2017.