Asiakkuudet ja asiakasedut

OP Ryhmän omistaja-asiakkaiden määrä kasvoi vuoden aikana 57 000:lla 1 491 000:een. Osuuspankkien omistaja-asiakkaiden sijoitukset osuuspankkien Tuotto-, jäsen- ja lisäosuuksiin olivat joulukuun lopussa yhteensä 2,8 miljardia euroa (1,9).

OP Ryhmän asiakasmäärä (ilman ryhmään siirtyneiden POP Pankkien asiakkaita) Suomessa oli joulukuun lopussa 4 303 000. Henkilöasiakkaiden määrä oli 3 869 000 ja yritysasiakkaiden määrä 434 000. Pankki- ja vahinko-vakuutustoiminnan yhteisten asiakkaiden määrä kasvoi vuodessa 66 000:lla 1 656 000:een. Ryhmään siirtyneillä POP Pankeilla oli lähes 90 000 asiakasta.

Osuuspankkien omistaja-asiakkaiden ja Helsingin OP Pankin asiakkaiden pankki- ja vakuutusasioinnista kertyy OP-bonuksia. Pankki- ja vakuutuspalveluiden keskittämisestä OP-bonusasiakkaille tammi–joulukuussa kertyneiden uusien bonusten arvo oli yhteensä 197 miljoonaa euroa (189). Bonuksia käytettiin pankki- ja varallisuudenhoitopalveluihin yhteensä 99 miljoonaa euroa (98) ja vahinkovakuutustuotteiden vakuutusmaksuihin 101 miljoonaa euroa (95). OP-bonuksia käytettiin 2 023 000 vakuutuslaskuun (1 912 000), joista 273 000 laskua (255 000) maksettiin kokonaan bonuksilla. Vuoden 2015 lopussa bonusten kertymistä uudistettiin poistamalla aikaisemmin käytössä ollut 5 000 euron asiointiraja. Bonuksia kertyy nyt kaikesta bonuksiin oikeuttavasta asioinnista ilman asiointirajaa. Muutoksen ansiosta aikaisempaa useampi omistaja-asiakas hyötyy bonuksista.

 

 

Vahinkovakuutuksen etuasiakastalouksille annettiin tilikaudella 79 miljoonaa euroa (73) keskittämisalennuksia.

Osuuspankit maksoivat Tuotto- ja lisäosuuksille korkoa vuodelta 2014 yhteensä 27 miljoonaa euroa (11). Tilikaudella kertyneen Tuotto- ja lisäosuuksille maksettavan koron arvioidaan olevan yhteensä 68 miljoonaa euroa. Tuotto-osuuksien tuottotavoite on 3,25 prosenttia ja se lasketaan sijoitusten tekopäivästä lähtien.