Tilinpäätöslausuma

Olemme hyväksyneet talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain 9 §:ssä tarkoitetun taloudellisen kokonaisuuden, OP Ryhmän, toimintakertomuksen ja yhdistellyn tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2015. Toimintakertomus ja tilinpäätös esitellään ja annetaan tiedoksi OP Osuuskunnan varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle.

Helsingissä 9. päivänä helmikuuta 2016

OP Osuuskunnan johtokunta  

 

Reijo Karhinen                  Tony Vepsäläinen
OP Ryhmän pääjohtaja

Karri Alameri                    Carina Geber-Teir

Jari Himanen                    Olli Lehtilä

Harri Luhtala                    Harri Nummela

Erik Palmén                      Jouko Pölönen