OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VELKOJA JA OMAA PÄÄOMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 44. Velat, joilla on huonompi etuoikeus

Milj. € Keski-
korko, %
31.12.2015 Keski-
korko, %
31.12.2014
Pääomalainat 2,57 214 2,31 204
Muut
Debentuurit 3,35 1 376 5,23 816
Velat, joilla on huonompi etuoikeus yhteensä
1 590 1 020


Pääomalainojen pääasialliset lainaehdot ovat seuraavat:

Ensijaisesti omiin varoihin rinnastettavat pääomalainat

1) Pääomalaina 10 mrd. Japanin jeniä (eurovasta-arvo 68,9)

Laina on perpetuaalilaina eli eräpäivätön laina. Lainan korko on kiinteä 4,23 % 18.6.2034 saakka, ja sen jälkeen vaihtuva 6 kuukauden Yen-Libor + 1,58 % (Step up). Lainan korko maksetaan vuosittain 18.6. ja 18.12. Mikäli joltain korkojaksolta ei korkoa voida maksaa, korkojakson koron maksamisvelvollisuus raukeaa. Laina voidaan eräännyttää ensimmäisen kerran vuonna 2014. Laina voidaan maksaa vuoden 2014 jälkeen takaisin koron eräpäivänä vuosittain 18.6. tai 18.12. Lainan koko pääoma on maksettava kerralla.

2) Pääomalaina 50 miljoonaa euroa

Laina on perpetuaalilaina ilman korkoporrastuksia, mutta jossa on 8 prosentin korkokatto. Laina laskettiin liikkeeseen 31.3.2005 ja sen korko oli ensimmäisenä vuonna 6,5 % ja ensimmäisen vuoden jälkeen CMS 10 vuotta + 0,1 %. Lainan korko maksetaan vuosittain 11.4. Mikäli joltain korkojaksolta ei korkoa voida maksaa, korkojakson koron maksamisvelvollisuus raukeaa. Laina voidaan eräännyttää Finanssivalvonnan luvalla vuosittain alkaen 11.4.2010. Lainan koko pääoma on maksettava kerralla.

3) Pääomalaina 60 miljoonaa euroa

Perpetuaalilainan korko on vaihtuva 3 kuukauden euribor + 0,65 %. Lainan korko maksetaan neljännesvuosittain 28.2, 30.5, 30.8. ja 30.11. Mikäli joltain korkojaksolta ei korkoa voida maksaa, korkojakson koron maksamisvelvollisuus raukeaa. Laina voidaan eräännyttää Finanssivalvonnan luvalla ensimmäisen kerran 30.11.2015 ja sen jälkeen koron eräpäivinä. Vuoden 2015 jälkeen lainan korko on vaihtuva 3 kuukauden euribor +1,65 % (Step up). Lainan koko pääoma on maksettava kerralla.

4) Pääomalaina 40 miljoonaa euroa

Perpetuaalilainan korko on vaihtuva 3 kuukauden euribor + 1,25 %. Lainan korko maksetaan neljännesvuosittain 28.2., 30.5., 30.8. ja 30.11. Mikäli joltain korkojaksolta ei korkoa voida maksaa, korkojakson koron maksamisvelvollisuus raukeaa. Laina voidaan eräännyttää Finanssivalvonnan luvalla koron eräpäivinä 30.11.2010 alkaen. Lainan koko pääoma on maksettava kerralla.

Lainojen nimellisarvon ja kirjanpitoarvon ero johtuu käyvän arvon suojauksen korkoriskiarvostuksesta.
Debentuurit
1) Debentuurilaina 100 miljoonaa CHF (eurovasta-arvo 83 miljoonaa), joka on 10 vuoden bullet-laina, erääntyy 14.7.2021. Lainan korko on kiinteä 3.375% p.a.
2) Debentuurilaina 100 miljoonaa euroa, joka on 10 vuoden bullet-laina, erääntyy 14.9.2021. Lainan korko on kiinteä 5.25% p.a.
3) Debentuurilaina 500 miljoonaa euroa, joka on 10 vuoden bullet-laina, erääntyy 22.8.2022. Lainaehdoissa on liikkeeseenlaskijalla mahdollisuus ennenaikaiseen takaisinlunastukseen tilanteessa, jossa lainan pääomaa ei voida enää lukea pankin toissijaisiin omiin varoihin. Lainan korko on kiinteä 5,75% p.a.
4) Debentuurilaina 11 miljoonaa euroa, joka on 10 vuoden bullet-laina, erääntyy 14.5.2024. Lainan korko on kiinteä 3.25% p.a.
5) Debentuurilaina 11 miljoonaa euroa, joka on 10 vuoden bullet-laina, erääntyy 18.6.2024. Lainan korko on kiinteä 3.25% p.a. 18.6.2019 asti, sen jälkeen 6-kk EURIBOR + 2.54% p.a.
6) Debentuurilaina 6 miljoonaa euroa, joka on 10 vuoden bullet-laina, erääntyy 22.8.2024. Lainan korko on kiinteä 3.25% p.a. 22.8.2019 asti, sen jälkeen 6-kk EURIBOR + 2.67% p.a.
7) Debentuurilaina 11 miljoonaa euroa, joka on 10 vuoden bullet-laina, erääntyy 10.10.2024. Lainan korko on kiinteä 3.25% p.a. 10.10.2019 asti, sen jälkeen 6-kk EURIBOR + 2.78% p.a.
8) Debentuurilaina 11 miljoonaa euroa, joka on 10 vuoden bullet-laina, erääntyy 14.11.2024. Lainan korko on kiinteä 3.25% p.a. 14.11.2019 asti, sen jälkeen 6-kk EURIBOR + 2.81% p.a.
9) Debentuurilaina 8 miljoonaa euroa, joka on 10 vuoden bullet-laina, erääntyy 29.12.2024. Lainan korko on kiinteä 3.25% p.a. 29.12.2019 asti, sen jälkeen 6-kk EURIBOR + 2.86% p.a.
10) Debentuurilaina 10 000 miljoonaa JPY (eurovasta-arvo 76 miljoonaa), joka on 10 vuoden bullet-laina, erääntyy 3.7.2025 lainan korko on 3-kk JPY Libor + 0,735 % p.a.
11) Debentuurilaina 3 500 miljoonaa SEK (eurovasta-arvo 381 miljoonaa), joka on 10 vuoden non-call 5 laina, erääntyy 25.8.2025. Lainan korko on 3-kk Stibor + 1,6 % p.a.
12) Debentuurilaina 100 miljoonaa euroa, joka on 10 vuoden bullet-laina, erääntyy 25.9.2025. Lainan korko on kiinteä 2,405% pa.a.


Lainat 1-3 on laskettu liikkeeseen kansainvälisillä pääomamarkkinoilla.

Pohjola Pankki Oyj:llä ei ole lainasopimusten ehtoja koskevia rikkomuksia pääoman, koron eikä muiden ehtojen osalta. Tilinpäätöksessä lainojen hintaerona on kirjattu 0 miljoonaa euroa (0).
Muut pääomalainat
OP-Henkivakuutus on laskenut liikkeeseen 27.10.1999 pääomalainan 25 830 000 €, lainalla on kiinteä kuponkikorko 7,0 % 70 vuoden ajan.
OP-Henkivakuutus on laskenut liikkeeseen 20.9.2001 pääomalainan 10 000 000 €, lainalla on kiinteä kuponkikorko 6,15 % 10 vuoden ajan.