OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VELKOJA JA OMAA PÄÄOMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 42. Verovelat

Milj. € 31.12.2015 31.12.2014
Tuloverovelat 79 180
Laskennalliset verovelat 786 783
Verovelat yhteensä 866 964


Laskennallisten verovelkojen erittely liitetiedossa 33.