OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VELKOJA JA OMAA PÄÄOMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 40. Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat

Milj. € Keski-
korko %
31.12.2015 Keski-
korko %
31.12.2014
Joukkovelkakirjalainat 1,45 12 292 1,75 10 165
Asuntovakuudelliset joukkovelkakirjalainat (covered bonds)
9 003 7 811
Muut
Sijoitustodistukset 0,30 249 0,49 833

Yritystodistukset 0,50 6 290 0,37 6 198

Muut 0,00 0 1,71 14
Kaupankäynnissä omaan salkkuun sisältyvät (-)*
-128 -66
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat yhteensä
27 706 24 956


* OP Ryhmän hallussa olevat omat joukkovelkakirjalainat on netotettu velkaa vastaan.

Merkittävimmät liikkeeseenlaskut vuoden 2015 aikana Nimellis-
määrä, milj. €
Korko-%
Pohjola Pankki Oyj

Pohjola Bank plc Issue of GBP 300,000,000 Floating Rate Instruments due May 2018 under the EUR 20,000,000,000 Programme for the Issuance of Debt Instruments 408,7 GBL3M + 0,450 %

Pohjola Bank plc Issue of EUR 300,000,000 Floating Rate Instruments due 11 March 2020 under the EUR 20,000,000,000 Programme for the Issuance of Debt Instruments 300,0 Kiinteä 0,303%

Pohjola Bank plc Issue of EUR 150,000,000 Floating Rate Instruments due March 2020 under the EUR 20,000,000,000 Programme for the Issuance of Debt Instruments 150,0 EUB3M + 0,280 %

Pohjola Bank plc Issue of HKD 850,000,000 Floating Rate Note due May 2020 under the EUR 20,000,000,000 Programme for the Issuance of Debt Instruments 100,7 Kiinteä 2,140%

Pohjola Bank Plc Japanese Yen Bonds JPY 28,500,000,000 - Third Series (2015) 217,4 Kiinteä 0,325 %

Pohjola Bank plc. Issue of EUR 1,000,000,000 0.75 per cent. Instruments due March 2022 under the EUR 20,000,000,000 Programme for the Issuance of Debt Instruments 1 000,0 Kiinteä 0,750 %

Pohjola Bank plc Issue of GBP 400,000,000 2.500 per cent. Instruments due 20 May 2022 under the EUR 20,000,000,000 Programme for the Issuance of Debt Instruments 545,0 Kiinteä 2,500 %

Pohjola Bank plc Issue of EUR 57,000,000 1.07 per cent. Notes due 2025 under the EUR 20,000,000,000 Programme for the Issuance of Debt Instruments. 57,0 Kiinteä 2,500 %

Pohjola Bank plc Issue of HKD 1,270,000,000 Floating Rate Note due September 2025 under the EUR 20,000,000,000 Programme for the Issuance of Debt Instruments 150,5 Kiinteä 3,001 %