OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VELKOJA JA OMAA PÄÄOMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 37. Velat asiakkaille

Milj. € 31.12.2015 31.12.2014
Talletukset

Vaadittaessa maksettavat


Yksityiset 28 314 26 202

Yritykset ja julkisyhteisöt 20 041 16 011

Yhteensä 48 355 42 213
Muut


Yksityiset 2 925 4 100

Yritykset ja julkisyhteisöt 660 2 462

Yhteensä 3 585 6 562
Talletukset yhteensä 51 941 48 775
Muut rahoitusvelat

Vaadittaessa maksettavat


Yksityiset 14 12

Yritykset ja julkisyhteisöt 21 9

Yhteensä 34 21
Muut


Yritykset ja julkisyhteisöt 6 245 2 367

Yhteensä 6 245 2 367
Muut rahoitusvelat yhteensä 6 279 2 388
Velat asiakkaille yhteensä 58 220 51 163