OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VELKOJA JA OMAA PÄÄOMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 36. Johdannaissopimukset

Milj. € 31.12.2015 31.12.2014
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät


Korkojohdannaiset 3 781 4 333

Valuuttajohdannaiset 1 136 686

Osake- ja indeksijohdannaiset 14 25

Muut 57 52

Yhteensä 4 988 5 097
Suojaavat johdannaissopimukset


Käyvän arvon suojaus


Korkojohdannaiset 356 392

Muut 0 0

Rahavirran suojaus


Korkojohdannaiset 1 0

Yhteensä 357 392
Johdannaissopimukset yhteensä 5 345 5 489


Tase-erä sisältää johdannaissopimusten negatiiviset arvonmuutokset ja saadut preemiot.