OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VELKOJA JA OMAA PÄÄOMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 34. Velat luottolaitoksille

Milj. € 31.12.2015 31.12.2014
Velat keskuspankeille 13 250
Velat luottolaitoksille

Vaadittaessa maksettavat


Talletukset 167 163

Muut velat 0 0
Yhteensä 168 163
Muut kuin vaadittaessa maksettavat


Talletukset 1 415 1 273

Muut velat 77 90
Yhteensä 1 492 1 363
Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille yhteensä 1 673 1 776