OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VASTUUSITOUMUKSIA JA JOHDANNAISOPIMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 56. Rahoitusvarat ja -velat, jotka on vähennetty toisistaan tai joita koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjestely

Rahoitusvarat, jotka on netotettu taseessa tai joita koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjestely

Rahoitusvarojen määrät, joita ei ole netotettu taseessa
31.12.2015, milj. € Rahoitus-
varojen
brutto-
määrä
Rahoitusvelkojen
bruttomäärä, joka on vähennetty
rahtoitusvaroista*
Taseessa esitettävä nettomäärä** Rahoitus-
varat***
Saadut vakuudet Nettomäärä
Pankkitoiminnan johdannaiset 6 567
-870 5 696 -3 389 -1 030 1 277
Henkivakuutustoiminnan johdannaiset 58
- 58 -20 - 37
Vahinkovakuutuksen johdannaiset 9
- 9 -3 - 6
Johdannaiset yhteensä 6 633
-870 5 763 -3 412 -1 030 1 321


Rahoitusvarojen määrät, joita ei ole netotettu taseessa
31.12.2014, milj. € Rahoitus-
varojen
brutto-
määrä
Rahoitusvelkojen
bruttomäärä, joka on vähennetty
rahtoitusvaroista*
Taseessa esitettävä nettomäärä** Rahoitus-
varat***
Saadut vakuudet Nettomäärä
Pankkitoiminnan johdannaiset 6 791
-871 5 920 -3 956 -722 1 242
Henkivakuutustoiminnan johdannaiset 66
- 66 -8 - 58
Vahinkovakuutuksen johdannaiset 12
- 12 -1 - 11
Johdannaiset yhteensä 6 869
-871 5 998 -3 965 -722 1 311


Rahoitusvelat, jotka on netotettu taseessa tai joita koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjestely


Rahoitusvelkojen määrät, joita ei ole netotettu taseessa
31.12.2015, milj. € Rahoitus-
velkojen brutto-
määrä
Rahoitusvarojen bruttomäärä, joka on vähennetty rahtoitusveloista* Taseessa esitettävä nettomäärä** Rahoitus-
velat***
Annetut vakuudet Nettomäärä
Pankkitoiminnan johdannaiset 6 185
-840 5 345 -3 389 -1 061 895
Henkivakuutustoiminnan johdannaiset 20
- 20 -20 - -
Vahinkovakuutuksen johdannaiset 4
- 4 -3 - 1
Johdannaiset yhteensä 6 209
-840 5 369 -3 412 -1 061 896Rahoitusvelkojen määrät, joita ei ole netotettu taseessa
31.12.2014, milj. € Rahoitus-
velkojen
brutto-
määrä
Rahoitusvarojen bruttomäärä, joka on vähennetty rahtoitusveloista* Taseessa esitettävä nettomäärä** Rahoitus-
velat***
Annetut vakuudet Nettomäärä
Pankkitoiminnan johdannaiset 6 351
-862 5 489 -3 956 -862 671
Henkivakuutustoiminnan johdannaiset 8
- 8 -8 - 0
Vahinkovakuutuksen johdannaiset 2
- 2 -1 - 2
Johdannaiset yhteensä 6 361
-862 5 499 -3 965 -862 672


* ml. käteisvaroihin sisältyvä päivittäin selvitettyjen johdannaisten nettomäärä yht. 40 (9) miljoonaa euroa.

** Käyvät arvot ilman kertyneitä korkoja

*** OP Ryhmän käytäntönä on solmia johdannaisyleissopimukset kaikkien johdannaisvastapuolien kanssa.

OTC-johdannaisten keskusvastapuoliselvitys

OP Ryhmä siirtyi helmikuussa 2013 EMIR-asetuksen (Regulation (EU) No 648/2012) mukaiseen keskusvastapuoliselvitykseen. Finanssivastapuolten kanssa solmitut standardiehtoiset OTC-johdannaiskaupat selvitetään London Clearing House:n kanssa. Toimintamallissa johdannaisten vastapuoleksi muuttuu päivittäisen selvitysprosessin päätteeksi keskusvastapuoli, jonka kanssa netotetaan johdannaisten päiväkohtaiset maksut. Lisäksi päivittäin joko maksetaan tai saadaan vakuus, joka vastaa avointen sopimusten käypien arvojen muutosta (variation margin). Keskusvastapuoliselvityksessä olevat korkojohdannaiset esitetään nettona taseessa.

Muut kahdenvälisesti selvitettävät OTC- johdannaiset

OP Ryhmän ja muiden asiakkaiden välisiin johdannaiskauppoihin sekä sellaisiin johdannaiskauppoihin, joita asetuksen mukainen keskusvastapuoliselvitys ei koske, sovelletaan joko ISDA:n, Finanssialan Keskusliiton tai OP Ryhmän omaa johdannaisyleissopimusta. Näiden sopimusten perusteella johdannaisten maksuja voidaan netottaa transaktiokohtaisesti maksupäivittäin ja vastapuolen maksukyvyttömyys- ja konkurssitilanteissa. Sopimusehdoissa voidaan lisäksi vastapuolikohtaisesti sopia vakuuksista. Nämä johdannaiset esitetään taseessa bruttoperusteisesti.