OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VASTUUSITOUMUKSIA JA JOHDANNAISOPIMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 54. Muut vuokrasopimukset

OP Ryhmä vuokralle ottajana

Eräät OP Ryhmän yritykset ovat vuokranneet käyttämänsä toimitilat. Vuokrasopimusten pituudet vaihtelevat vuodesta kymmeneen vuoteen ja normaalisti niihin sisältyy mahdollisuus jatkaa sopimusta alkuperäisen päättymispäivän jälkeen. OP Ryhmän yritykset ovat edelleen vuokranneet osan vuokraamistaan tiloista. Lisäksi eräät yritykset ovat vuokranneet leasingsopimuksin moottoriajoneuvoja ja konttorikoneita. Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyy vuokrakuluja 25 miljoonaa euroa (30).

Ei-purettavissa olevien vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat
Milj. € 31.12.2015 31.12.2014
Yhden vuoden kuluessa
8 11
Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluttua 12 12
Yli viiden vuoden kuluttua 5 4
Yhteensä 25 27Ei-purettavissa olevista edelleenvuokraussopimuksista odotettavissa olevat vastaiset vähimmäisvuokrat 0 1
OP Ryhmä vuokralle antajana

OP Ryhmän yritykset ovat antaneet vuokralle omistamiaan sijoituskiinteistöjä, joista kertyi 2015 vuokratuottoja 65 miljoonaa euroa (65).
Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella saatavat vähimmäisvuokrat
Milj. € 31.12.2015 31.12.2014
Yhden vuoden kuluessa
44 46
Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluttua 86 89
Yli viiden vuoden kuluttua 109 90
Yhteensä 238 225