OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VASTUUSITOUMUKSIA JA JOHDANNAISOPIMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 52. Taseen ulkopuoliset sitoumukset

Milj. € 31.12.2015 31.12.2014
Takaukset 764 878
Takuuvastuut 1 848 2 007
Pantit 1 3
Luottolupaukset 10 042 8 839
Lyhytaikaisiin kauppatapahtumiin liittyvät sitoumukset 194 319
Muut 587 522
Taseen ulkopuoliset sitoumukset yhteensä 13 436 12 567