OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VAROJA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 32. Muut varat

Milj. € 31.12.2015 31.12.2014
Maksujenvälityssaamiset 13 10
Eläkevarat 61 0
Siirtosaamiset


Korot 203 215

Korot johdannaissaamisista 442 495

Muut siirtosaamiset 31 33
Johdannaissaamiset, keskusvastapuoliselvitys 66 104
Johdannaissopimusten CSA saamiset 508 862
Arvopaperisaamiset 31 29
Muut 174 203
Yhteensä 1 526 1 951