OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VAROJA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 23. Johdannaissopimukset

















Milj. € 31.12.2015 31.12.2014
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät


Korkojohdannaiset 3 775 4 533

Valuuttajohdannaiset 1 256 647

Osake- ja indeksijohdannaiset 29 62

Luottojohdannaiset 2 2

Hyödykejohdannaiset 61 54

Yhteensä 5 123 5 299
Suojaavat johdannaissopimukset


Käyvän arvon suojaus


Korkojohdannaiset 365 479

Valuuttajohdannaiset 166 83

Rahavirran suojaus


Korkojohdannaiset 5 10

Yhteensä 536 572
Muutoin suojaavat johdannaiset


Korkojohdannaiset 37 49

Muut 0 0

Yhteensä 37 49
Johdannaissopimukset yhteensä 5 696 5 920


Tase-erä sisältää johdannaissopimusten positiiviset arvonmuutokset ja maksetut preemiot.