OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VAROJA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 22. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

Milj. € 31.12.2015 31.12.2014
Kaupankäynnin rahoitusvarat


Valtion saamistodistukset 560 4

Sijoitus- ja yritystodistukset 82 29

Debentuurit 19 20

Perpetuaalit (ikuiset lainat) 6 1

Joukkovelkakirjalainat 185 295

Muut saamistodistukset 6 4

Osakkeet ja osuudet 70 73
Yhteensä 928 426
Alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi luokitellut rahoitusvarat


Joukkovelkakirjalainat 0 1
Yhteensä 0 1
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat yhteensä 928 427


Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien saamistodistusten sekä osakkeiden ja osuuksien erittely noteerauksen ja liikkeeseenlaskijan perusteella

Kaupankäynnin rahoitusvarat 31.12.2015 31.12.2014
Milj. € Saamis-
todistukset
Osakkeet
ja osuudet
Saamis-
todistukset
Osakkeet
ja osuudet
Noteeratut
Julkisyhteisöiltä 562 - 4 -

Muilta 210 70 316 72
Muut
Julkisyhteisöiltä 82 - 29 -

Muilta 4 0 4 0
Yhteensä 858 70 353 73

Alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi luokitellut rahoitusvarat 31.12.2015 31.12.2014
Milj. € Saamis-
todistukset
Osakkeet
ja osuudet
Saamis-
todistukset
Osakkeet
ja osuudet
Noteeratut
Muilta 0 - 0 -
Muut
Muilta 0 - 0 -
Yhteensä 0 - 1 -

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat yhteensä 858 70 354 73