OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VAROJA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 21. Saamiset luottolaitoksilta

Milj. € 31.12.2015 31.12.2014
Saamiset luottolaitoksilta

Talletukset


Vaadittaessa maksettavat 89 234

Muut 90 3

Yhteensä 178 237
Luotot ja muut saamiset


Vaadittaessa maksettavat 1 -

Muut 216 261

Saamistodistukset 30 188

Yhteensä 247 449
Yhteensä 425 686
Saamiset luottolaitoksilta yhteensä 425 686