OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 19. Tuloverot

Milj. € 2015 2014
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero 251 337
Aikaisempien tilikausien verot -5 25
Laskennalliset verot 3 -54
Tuloslaskelman verot 249 308Yhteisön tuloveroprosentti 20 20


Voimassaolevan verokannan mukaan laskettujen verojen täsmäytys tuloslaskelmassa esitettyihin veroihin

Tulos ennen veroja 1 101 915
Verokannan mukainen osuus tuloksesta 220 183

Edellisten tilikausien verot -5 25

Verovapaiden tuottojen vaikutus -16 -33

Vähennyskelvottomien kulujen vaikutus 14 28

Käyttämättömien tappioiden uudelleenarviointi -1 4

Veron oikaisut 1 -10

Konsernin sisäisen kaupan myyntivoiton vaikutus 37 109

Muut erät -2 3
Tuloslaskelman verot 249 308