OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 18. Palautukset omistaja-asiakkaille ja kertyneet asiakasbonukset

Milj. € 2015 2014
Asiakasbonukset 193 189
Osuuspääoman korot 1 6
Palautukset omistaja-asiakkaille yhteensä 195 195


Palautukset omistaja-asiakkaille sisältää osuuspankkien jäsenille tilikaudelta maksettaviksi tulevat osuus- ja lisäosuuspääoman korot sekä pankkipalvelujen käytön keskittämisestä omistaja-asiakkaille tilikaudelta kertyneet bonukset.