OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 17. Liiketoiminnan muut kulut

Milj. € 2015 2014
Vuokrakulut 6 5
Oman käytön kiinteistöistä 83 86
Myyntitappiot oman käytön kiinteistöistä 0 1
Poistot


Rakennuksista 39 23

Koneista ja kalustosta 13 14

Aineettomista hyödykkeistä 57 50

Yrityskaupan yhteydessä muodostuneista aineettomista hyödykkeistä 39 41

Muista 9 12

Yhteensä 157 140
Arvonalentumiset


Oman käytön kiinteistöistä 4 10

Liikearvosta - 0

Yhteensä 4 10
Viranomaismaksut


Pankkivero - 43

Talletussuojarahaston kannatusmaksu 0 29

Muut hallinto- ja valvontamaksut 16 14
Muut 52 73
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä 319 401


OP Ryhmälle vuodelle 2015 laskettu vakausmaksu 11,8 milj.€ on katettu täysin aiemmin maksetulla pankkiverolla.

OP Ryhmälle vuodelle 2015 laskettu talletussuojamaksu 24,1 milj. € on katettu täysin aiemmin maksetulla talletussuojarahason kannatusmaksulla.
Erä muut liiketoiminnan muissa kuluissa sisältää vakuutus- ja varmuuskuluja 11 miljoonaa euroa (11), vahinkovakuutustoiminnan muita kuluja 3 miljoonaa euroa (3) ja muita liiketoiminnan kuluja 39 miljoonaa euroa (59).
Tilintarkastajille maksetut palkkiot tilintarkastuksesta olivat 2,2 miljoonaa euroa (2,2), tilintarkastuslain 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuista toimeksiannoista 0,3 miljoonaa euroa (0,2), veroneuvonnasta 0,0 miljoonaa euroa (0,1) ja muista palveluista 0,7 miljoonaa euroa (1,1).