OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 16. Muut hallintokulut

Milj. € 2015 2014
Toimistokulut 79 74
ICT-kulut 204 193
Yhteyskulut 37 35
Markkinointikulut 32 35
Yhteiskuntavastuun kulut 8 7
Muut hallinnon kulut 60 71
Muut hallintokulut yhteensä 420 414