OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 15. Henkilöstökulut

Milj. € 2015 2014
Palkat ja palkkiot 531 544
Muuttuvasta palkitsemisesta 66 53
Eläkekulut


Maksupohjaiset järjestelyt 79 75

Etuuspohjaiset järjestelyt 68 31
Muut henkilösivukulut 37 37
Henkilöstökulut yhteensä 781 741