OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 14. Liiketoiminnan muut tuotot

Milj. € 2015 2014
Vuokratuotot oman käytön kiinteistöistä 11 14
Myyntivoitot oman käytön kiinteistöistä 2 1
Tuotot yritysjärjestelyistä 0 0
Vakuutuskorvaukset 0 0
Leasingsopimukset 4 5
ICT-tuotot 2 3
Perintätoiminnasta saadut tuotot 1 2
Muut 24 27
Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä 46 52