OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 12. Kaupankäynnin nettotuotot

Milj. € 2015 2014
Kaupankäyntivaroista ja -veloista

Myyntivoitot ja -tappiot


Saamistodistuksista -7 7

Osakkeista ja osuuksista 6 4

Johdannaisista 98 25

Yhteensä 97 35
Arvostusvoitot ja -tappiot


Saamistodistuksista -5 3

Osakkeista ja osuuksista -2 1

Johdannaisista -15 21

Yhteensä -22 25
Osinkotuotot kaupankäyntivaroista 0 1
Kaupankäyntivaroista ja -veloista nettotuotot yhteensä 75 61
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista varoista ja -veloista

Myyntivoitot ja -tappiot


Saamistodistuksista 0 1

Johdannaisista 1 0

Yhteensä 1 1
Arvostusvoitot ja -tappiot


Saamistodistuksista 0 -1

Yhteensä 0 -1
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista varoista ja -veloista nettotuotot yhteensä 1 0
Valuuttatoiminnan nettotuotot


Valuutanvaihdosta 119 -78

Muut -88 105
Valuuttatoiminnan nettotuotot yhteensä 30 28
Kaupankäynnin nettotuotot yhteensä 107 88