OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 11. Palkkiotuotot ja -kulut, netto

Milj. € 2015 2014
Palkkiotuotot


Luotonannosta 203 207

Talletuksista 5 5

Maksuliikkeestä 256 238

Arvopapereiden välityksestä 22 23

Arvopapereiden liikkeeseen laskusta 13 11

Rahastoista 129 109

Omaisuudenhoidosta ja lainopillisista tehtävistä 82 82

Vakuutusten välityksestä 60 67

Takauksista 21 22

Asunnonvälityksestä 61 70

Muista 26 25
Yhteensä 878 859Palkkiokulut


Maksuliikkeestä 65 60

Arvopapereista 14 8

Vakuutustoiminnasta 39 36

Muista 56 48
Yhteensä 174 152Palkkiotuotot ja -kulut, netto 704 707


Muut palkkiokulut -erä sisältää maksettuja palkkioita omaisuudenhoidosta ja lainopillisista tehtävistä 20 miljoonaa euroa (15) ja muita maksettuja palkkioita 35 miljoonaa euroa (32).