OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

PILARI III MUKAISET VAKAVARAISUUSTIEDOT

 

Liite 99. Yritysvastuut toimialoittain


             
             
31.12.2015, milj. € Vastuun määrä Riski-
painotetut erät
Erään-
tyneet vastuut
Arvon-
alentuneet vastuut
Arvon-
alentumiset
Vastuun määrän %- jakauma
Asuntojen vuokraus ja hallinta 7 478 3 499 5 2 1 17,3
Muiden kiinteistöjen hallinta 4 538 2 770 55 34 17 10,5
Kauppa 4 110 2 438 62 33 20 9,5
Energia 3 657 1 015 1 0 0 8,5
Palvelut 3 282 1 770 81 36 29 7,6
Rakentaminen 2 831 1 692 59 17 14 6,6
Muu teollisuus 2 330 902 78 40 33 5,4
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 2 109 985 9 7 7 4,9
Kone- ja laiteteollisuus (ml. huolto) 1 869 634 74 31 33 4,3
Kuljetus ja varastointi 1 737 1 080 29 12 10 4,0
Maa-, metsä- ja kalatalous 1 539 979 36 15 10 3,6
Metsäteollisuus 1 484 982 146 120 118 3,4
Elintarviketeollisuus 1 125 508 47 40 39 2,6
Muut toimialat 1 033 663 1 0 0 2,4
Omien kiinteistöjen kauppa 1 032 529 3 2 1 2,4
Informaatio ja viestintä 987 489 9 6 7 2,3
Metalliteollisuus 986 577 120 71 53 2,3
Vesi- ja jätehuolto 432 152 3 2 1 1,0
Kemianteollisuus 316 108 0 0 0 0,7
Kaivostoiminta ja louhinta 229 114 33 25 25 0,5
Yhteensä 43 107 21 884 853 492 419 100,0

31.12.2014, milj. € Vastuun määrä Riski-
painotetut erät
Erään-
tyneet vastuut
Arvon-
alentuneet vastuut
Arvon-
alentumiset
Vastuun määrän %-jakauma
Asuntojen vuokraus ja hallinta 6 731 3 277 7 2 1 17,0
Kauppa 3 859 2 372 66 25 19 9,7
Muiden kiinteistöjen hallinta 3 809 2 451 56 30 13 9,6
Palvelut 3 181 1 893 68 28 20 8,0
Energia 2 839 760 4 2 2 7,2
Rakentaminen 2 750 1 734 52 15 11 6,9
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 2 128 987 11 7 7 5,4
Muu teollisuus 1 972 898 81 28 24 5,0
Kone- ja laiteteollisuus (ml. huolto) 1 878 681 100 59 53 4,7
Kuljetus ja varastointi 1 740 1 219 35 13 10 4,4
Maa-, metsä- ja kalatalous 1 388 967 35 8 6 3,5
Metsäteollisuus 1 324 880 200 122 107 3,3
Elintarviketeollisuus 1 129 485 62 43 34 2,8
Omien kiinteistöjen kauppa 1 050 642 3 1 1 2,6
Metalliteollisuus 1 016 761 95 44 31 2,6
Informaatio ja viestintä 1 004 524 13 5 5 2,5
Muut toimialat 957 793 1 0 62 2,4
Vesi- ja jätehuolto 389 128 4 1 1 1,0
Kemianteollisuus 271 109 2 0 0 0,7
Kaivostoiminta ja louhinta 224 133 35 24 16 0,6
Yhteensä 39 639 21 691 929 457 423 100,0
                               

 

Toimialajaottelussa yritysvastuisiin on luettu mukaan myös vähittäisvastuisiin luettavat yritysasiakkaat.
Toimialajako on tilastokeskuksen uusimman toimialajaottelun (TOL 2008) mukainen.

Erääntyneet vastuut ovat standardimenetelmässä vastuita, joiden korot tai pääomat ovat olleet maksamatta yli 90 päivää. FIRB-menetelmässä erääntyneet vastuut ovat maksukyvyttömien asiakkaiden vastuita. Maksukyvyttömiä ovat rating-luokkiin 11-12 tai F kuuluvat asiakkaat.