OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

PILARI III MUKAISET VAKAVARAISUUSTIEDOT

 

Liite 94. Vakavaraisuuden tunnusluvutSuhdeluvut, %
31.12.2015 31.12.2014
Ydinpääoman (CET1) vakavaraisuussuhde 19,5 15,1
Tier 1 vakavaraisuussuhde 19,9 15,5
Vakavaraisuussuhde 22,9 17,3

Suhdeluvut ilman siirtymäsäännöksiä, % 31.12.2015 31.12.2014
Ydinpääoman (CET1) vakavaraisuussuhde 19,2 14,9
Tier 1 vakavaraisuussuhde 19,2 14,9
Vakavaraisuussuhde 22,2 16,6

Pääomavaatimus, milj. € 31.12.2015 31.12.2014
Omat varat 9 569 7 316
Pääomavaatimus puskureilla 4 394 3 380
Puskuri pääomavaatimuksiin 5 175 3 936


Pääomavaatimus muodostuu minimivaateesta 8 %, kiinteästä lisäpääomavaatimuksesta 2,5 % ja ulkomaisten vastuiden maakohtaisista muuttuvista lisäpääomavaatimuksista. Kiinteä lisäpääomavaatimus tuli voimaan 1.1.2015 alkaen.