OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VARALLISUUDENHOIDON RISKIASEMA

 

Liite 91. Henkivakuutuksen sijoitusten vastapuoliriski

Luottoluokitusjakauma, milj. €
Moody's vastaavuus 31.12.2015 31.12.2014
AAA 1 014 602
AA 562 772
A 1 068 921
BBB 1 299 755
BB+ tai alempi 218 137
Not Rated 106 65
Yhteensä* 4 267 3 252


* Sisältää rahamarkkinasijoitukset ja talletukset, joukkolainat ja korkorahastot.