OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VARALLISUUDENHOIDON RISKIASEMA

 

Liite 90. Henkivakuutuksen sijoitusten valuuttariski

Valuuttapositio, milj. € 31.12.2015 31.12.2014
USD 106 110
SEK 2 2
JPY 0 1
GBP 63 17
Muut 89 104
Yhteensä* 260 234


* Kokonaisnettovaluuttapositio

Valuuttapositio oli 4,9 % sijoituskannasta (5,8 %).