OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VARALLISUUDENHOIDON RISKIASEMA

 

Liite 89. Henkivakuutuksen korkosijoitusten riskiasema

Käypä arvo juoksuajan tai uudelleenhinnoittelupäivän mukaan, milj. € 31.12.2015 31.12.2014
0-1 vuotta 740 736
>1-5 vuotta 1 935 1 725
>5-10 vuotta 1 208 717
>10-20 vuotta 262 61
>20 vuotta 122 13
Yhteensä 4 267 3 252
Modifioitu duraatio 4,2 3,1
Keskikorko, % 1,2 1,0

Korkosalkun maturiteetti- ja luottokelpoisuusjakauma 31.12.2015, milj. €
Vuotta


0−1 1−3 3−5 5−7 7−10 10− Yhteensä Osuus, %
Aaa 16 159 430 127 76 206 1 014 23,8 %
Aa1−Aa3 172 61 85 155 26 63 562 13,2 %
A1−A3 192 148 322 250 124 32 1 068 25,0 %
Baa1−Baa3 218 269 328 256 158 70 1 299 30,4 %
Ba1 tai alempi 59 69 55 20 13 3 218 5,1 %
Sisäisesti luokiteltu 84 5 5 2 0 10 106 2,5 %
Yhteensä 740 710 1 225 809 399 384 4 267 100,0 %


Maturiteetti on ilmoitettu juoksuajan loppuun. Jos paperilla on Call-mahdollisuus, maturiteetti on ilmoitettu ensimmäiseen mahdolliseen Call-päivään saakka.

Henkivakuutuksen korkosalkun keskimääräinen luottoluokitus Moody's:n luokituksen mukaan on A2.
Henkivakuutuksen korkosalkun keskimääräinen jäljellä oleva juoksuaika on 5,0 vuotta (laskettu Call-päivän ja eräpäivän perusteella)