OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VARALLISUUDENHOIDON RISKIASEMA

 

Liite 88. Henkivakuutuksen sijoitusten herkkyysanalyysi

Vaikutus omaan
pääomaan, milj. €
31.12.2015 Kanta käyvin
arvoin,
milj. €
Riskipara-
metri

Muutos 31.12.2015 31.12.2014
Joukkovelkakirjalainat ja korkorahastot
4 005 Korko 1 %-yksikköä 174 98
Osakkeet ja vaihtoehtoiset 623 Markkina-arvo 10 prosenttia 62 56
Kiinteistöt
356 Markkina-arvo 10 prosenttia 36 26