OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VARALLISUUDENHOIDON RISKIASEMA

 

Liite 87. Henkivakuutuksen sijoitusten jakauma
31.12.2015 31.12.2014
Sijoitusomaisuuden jakauma Käypä
arvo
Osuus
(%)
Käypä
arvo
Osuus
(%)
Korkosijoitukset*)Joukkovelkakirjalainat 3 554 67 2 362 58
Muut rahamarkkinavälineet**** 245 5 363 9
Sijoitusrahastot 498 9 519 13
Osakkeet ja osuudetOsakkeet ja sijoitusrahastot**** 260 5 296 7
Vaihtoehtoiset sijoitukset** 363 7 262 6
Kiinteistöt*** 356 7 255 6
Yhteensä 5 276 100 4 056 100


* Sis. kertyneet korot sekä rahoitusvarojen lainat ja saamiset -luokkaan uudelleenluokitellut saamistodistukset. Ei sis. vakuutusvelan korkoriskin suojaamiseen käytettyjä korkojohdannaisia.

** Sis. hedge-rahastosijoitukset ja pääomasijoitukset

*** Ainoastaan suoria sijoituksia kiinteistöihin

**** Ml. osakefutuurin vaikutus