OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VARALLISUUDENHOIDON RISKIASEMA

 

Liite 86. Henkivakuutuksen kannattavuus


2015 2014
Milj. € Riskitulo Korvaus-
menot
Korvaus-
suhde
Riskitulo Korvaus-
menot
Korvaus-
suhde
Henkivakuutus 360 353 98 % 340 319 94 %
Riskivakuutus 32 14 42 % 33 14 41 %
Vakuutussäästäminen 328 339 103 % 307 306 100 %
Eläkevakuutus 36 37 103 % 34 34 101 %
Etuusperusteinen 21 22 104 % 22 23 101 %
Maksuperusteinen 15 15 101 % 11 11 101 %
OP-Henkivakuutus 396 390 98 % 373 353 95 %


Etuusperusteinen ryhmäeläke sisältää vuonna 2014 kuolevuustäydennyksen 4,4 miljoonaa euroa ja 2015 3,1 miljoonaa euroa.