OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VARALLISUUDENHOIDON RISKIASEMA

 

Liite 85. Henkivakuutuksen vakuutusvelan purkautuminen kassavirroiksi


Duraatio
31.12.2015 milj. € 2016−2017 2018−2019 2020−2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 2040-
Sijoitussidonnaiset sopimukset -847 -910 -2 172 -1 860 -1 456 -1 014 -1 643
Vakuutussopimukset -631 -666 -1 710 -1 508 -1 178 -897 -1 576

Henkivakuutus/Säästäminen -562 -502 -1 199 -1 002 -768 -616 -1 222

Yksilöllinen eläkevakuutus -92 -178 -499 -476 -381 -253 -292

Ryhmäeläkevakuutus 23 14 -13 -30 -30 -28 -63
Sijoitussopimukset -216 -244 -462 -352 -277 -117 -66

Eläkesopimukset -175 -206 -377 -305 -202 -112 -66

Kapitalisaatiosopimukset -41 -37 -85 -47 -75 -6 0
Muut kuin sijoitussidonnaiset sopimukset -583 -522 -1 423 -986 -742 -478 -957
Vakuutussopimukset -441 -447 -1 293 -941 -726 -475 -956

Henkivakuutus/Säästäminen -154 -141 -297 -188 -137 -90 -181

Takuukorko 4,5 % -16 -16 -18 -15 -13 -5 -9

Takuukorko 3,5 % -80 -80 -194 -124 -102 -72 -152

Takuukorko 2,5 % -57 -45 -84 -48 -22 -13 -20

Takuukorko 1,5 % 0 0 -1 0 0 0 0

Takuukorko 4,5 % (Eriytetty tase) -77 -70 -173 -178 -140 -44 -18

Yksilöllinen eläkevakuutus -67 -120 -484 -231 -146 -86 -182

Takuukorko 4,5 % -27 -58 -175 -63 -20 -5 -1

Takuukorko 3,5 % -31 -59 -231 -126 -76 -39 -38

Takuukorko 2,5 % -9 -4 -77 -41 -50 -42 -142

Takuukorko 1,5 % 0 0 -1 0 0 0 0

Ryhmäeläkevakuutus -93 -92 -309 -334 -298 -255 -575

Etuusperusteinen 3,5 % -97 -93 -290 -307 -270 -229 -510

Etuusperusteinen 2,5 % -5 -4 -9 -7 -5 -5 -14

Etuusperusteinen 1,5 % 4 2 -2 -5 -5 -5 -17

Maksuperusteinen 3,5 % 0 -1 -2 -1 -1 -1 -5

Maksuperusteinen 2,5 % 5 3 -5 -13 -17 -14 -25

Maksuperusteinen 1,5 % 1 0 -1 0 -1 -2 -4

Yksilölliset riskihenkivakuutukset -38 -23 -30 -11 -4 -1 0

Ryhmähenkivakuutukset -12 -1 0 - - - -
Sijoitussopimukset -8 0 -2 0 0 - -

Kapitalisaatiosopimukset -8 0 -2 0 0 - -

Takuukorko 2,5 % -8 0 -2 - - - -

Takuukorko 1,5 % 0 0 0 0 0 - -

Korkotäydennys -134 -74 -129 -45 -16 -3 -1
Muut vakuutusvelan erät 60 - - - - - -
Yhteensä -1 371 -1 432 -3 595 -2 847 -2 197 -1 492 -2 600


Duraatio
31.12.2014, milj. € 2015−2016 2017−2018 2019−2023 2024-2028 2029-2033 2034-2038 2039-
Sijoitussidonnaiset sopimukset -1 048 -851 -1 596 -1 154 -824 -516 -766
Vakuutussopimukset -891 -709 -1 281 -889 -596 -411 -697

Henkivakuutus/Säästäminen -816 -621 -1 042 -685 -459 -326 -574

Yksilöllinen eläkevakuutus -70 -82 -221 -183 -118 -68 -59

Ryhmäeläkevakuutus -5 -6 -18 -21 -19 -17 -64
Sijoitussopimukset -157 -142 -315 -265 -228 -105 -69

Eläkesopimukset -136 -124 -267 -248 -182 -105 -69

Kapitalisaatiosopimukset -21 -18 -48 -17 -46 0 0
Muut kuin sijoitussidonnaiset sopimukset -740 -606 -1 299 -815 -535 -364 -685
Vakuutussopimukset -594 -525 -1 160 -761 -515 -361 -684

Henkivakuutus/Säästäminen -258 -182 -304 -185 -123 -81 -161

Takuukorko 4,5 % -13 -21 -20 -12 -10 -3 -4

Takuukorko 3,5 % -101 -99 -203 -130 -94 -69 -144

Takuukorko 2,5 % -143 -61 -80 -42 -19 -9 -13

Takuukorko 1,5 % -1 -1 -1 -1 0 0 0

Yksilöllinen eläkevakuutus -126 -161 -447 -238 -133 -81 -125

Takuukorko 4,5 % -42 -68 -151 -69 -26 -8 -1

Takuukorko 3,5 % -62 -77 -213 -116 -69 -39 -35

Takuukorko 2,5 % -22 -16 -82 -53 -38 -34 -89

Takuukorko 1,5 % 0 0 -1 0 0 0 0

Ryhmäeläkevakuutus -162 -159 -380 -328 -256 -198 -398

Etuusperusteinen 3,5 % -150 -147 -356 -304 -233 -180 -345

Etuusperusteinen 2,5 % -7 -6 -9 -6 -5 -4 -10

Etuusperusteinen 1,5 % -2 -1 -2 -2 -2 -1 -4

Maksuperusteinen 3,5 % -1 -1 -2 -1 -1 -1 -3

Maksuperusteinen 2,5 % -2 -3 -9 -14 -14 -11 -31

Maksuperusteinen 1,5 % 0 -1 -2 -1 -1 -1 -5

Yksilölliset riskihenkivakuutukset -36 -22 -29 -10 -3 -1 0

Ryhmähenkivakuutukset -12 -1 - - - - -
Sijoitussopimukset -11 -4 -1 - - - -

Kapitalisaatiosopimukset -11 -4 -1 - - - -

Takuukorko 2,5 % -11 -4 -1 - - - -

Korkotäydennys -135 -77 -138 -54 -20 -3 -1
Muut vakuutusvelan erät 60 - - - - - -
Yhteensä -1 728 -1 457 -2 895 -1 969 -1 359 -880 -1 451