OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VARALLISUUDENHOIDON RISKIASEMA

 

Varallisuudenhoidon riskiasema

Varallisuudenhoito segmentti sisältää tuotteet ja palvelut vakuutussäästämisessä, henkilöriskien vakuuttamisessa, rahastoissa ja sopimuspohjaisessa varallisuudenhoidossa. Ryhmän henkivakuutus-, varainhoito- ja rahastoyhtiön liiketoiminta sisältyy varallisuudenhoitoon.
Varallisuudenhoidon keskeisimmät riskit ovat henkivakuutuksen sijoitusomaisuuden markkinariskit, vakuutusvelan arvostamisessa käytetty korkotaso, sekä vakuutettujen elinajanodotteen ennakoitua nopeampi kasvu.
Liite 83. Varallisuudenhoidon hallinnoitavat varat

Varallisuudenhoidon hallinnoitavien varojen kokonaismäärä 31.12.2015 olivat 60,4 miljardia euroa (54,5). Hallinnoitavista varoista on sijoitusrahastoista 21,7 miljardia (17,5), sijoitussidonnaiseista henkivakuutuksista 8,7 miljardia euroa (7,6), instituutioasiakkaista 23,5 miljardia euroa (23,5) ja private bankin asiakkaista 6,5 miljardia euroa (6).