OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VAHINKOVAKUUTUSTOIMINNAN RISKIASEMA

 

Liite 82. VastapuoliriskiLuottoluokitusjakauma, milj. € 31.12.2015 31.12.2014
Moody's vastaavuus Sijoitus* Vakuutus** Sijoitus* Vakuutus**
Aaa 756 - 698 -
Aa1−Aa3 331 18 445 14
A1−A3 671 34 786 38
Baa1−Baa3 836 0 600 0
Ba1 tai alempi 181 - 170 -
Sisäisesti luokiteltu 24 47 1 41
Yhteensä 2 800 99 2 700 93


* Sisältää rahamarkkinasijoitukset ja talletukset, joukkolainat ja korkorahastot

** Sisältää jälleenvakuuttajien osuuden vakuutusvelasta ja saamiset jälleenvakuuttajilta.