OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VAHINKOVAKUUTUSTOIMINNAN RISKIASEMA

 

Liite 81. Valuuttariski

Valuuttapositio, milj. € 31.12.2015 31.12.2014
USD 121 40
SEK 55 5
JPY 17 1
GBP 78 21
Muut 51 89
Yhteensä* 322 157


* Valuuttapositio on 8,7 % (4,4 %) sijoituskannasta. Valuuttapositio lasketaan yksittäisten valuuttojen itseisarvojen summana.