OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VAHINKOVAKUUTUSTOIMINNAN RISKIASEMA

 

Liite 79. Sijoitusriskien herkkyysanalyysi

Alla olevassa taulukossa on selvitys sijoitusriskien herkkyyksistä sijoitusluokittain. Vakuutusvelan laskentaan liittyvän diskonttauskoron herkkyystarkastelu on esitetty vakuutusvelan liitetiedoissa 77. Sijoitusten ja vakuutusvelan muutosten vaikutukset kumoavat toisiaan.Vaikutus omaan
pääomaan, milj. €
Vahinkovakuutus Kanta käyvin
arvoin 31.12.2015, milj. €
Riskiparametri Muutos 31.12.2015 31.12.2014
Joukkolainat ja
korkorahastot *

2 759 Korko 1 %-yksikkö 146 101
Osakkeet **
272 Markkina-arvo 10 % 27 28
Pääomasijoitukset ja noteeramattomat osakkeet
130 Markkina-arvo 10 % 13 12
Raaka-aineet
3 Markkina-arvo 10 % 0 0
Kiinteistöt
366 Markkina-arvo 10 % 37 39
Valuutta
322 Valuutan arvo 10 % 32 16
Luottoriskipreemio***
2 651 Luottoriskimarginaali 0,1%-yksikköä 14 11
Johdannaiset
- Volatiliteetti 10 %-yksikköä 1 0
* Sisältää rahamarkkinasijoitukset, vaihtovelkakirjalainat ja korkojohdannaiset

** Sisältää hedge fund -rahastot ja osakejohdannaiset

*** Sisältää jvk- ja vvk-lainat sekä rahamarkkinasijoitukset mukaanlukien kehittyneiden valtioiden liikkeellelaskemat jvk-lainat ja korkojohdannaiset