OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VAHINKOVAKUUTUSTOIMINNAN RISKIASEMA

 

Liite 78. Sijoitustoiminnan riskiasema
31.12.2015 31.12.2014
Sijoituskannan allokaatiojakauma Käypä arvo*,
milj. €
% Käypä arvo*,
milj. €
%
Rahamarkkinat yhteensä 91 2 173 5

Rahamarkkinasijoitukset ja talletukset** 61 2 173 5

Johdannaiset*** 31 1 -1 0
Joukkolainat ja korkorahastot yhteensä 2 825 77 2 557 73

Valtiot 580 16 507 14

Inflaatiolinkatut joukkovelkakirjalainat 45 1 46 1

Investment Grade 1 931 52 1 779 51

Kehittyvät markkinat ja High Yield 206 6 200 6

Strukturoidut sijoitukset**** 64 2 24 1
Osakkeet yhteensä 374 10 373 11

Suomi 67 2 67 2

Kehittyneet markkinat 171 5 143 4

Kehittyvät markkinat 39 1 43 1

Käyttöomaisuus ja ei-noteeratut osakkeet 3 0 3 0

Pääomasijoitukset 127 3 117 3

Osakejohdannaiset*** -33 -1 0 0
Vaihtoehtoiset sijoitukset yhteensä 31 1 35 1

Hedge fund -rahastot 28 1 23 1

Raaka-aineet 3 0 4 0

Vaihtovelkakirjat
0 7 0
Kiinteistösijoitukset yhteensä 366 10 386 11

Suorat kiinteistöt 214 6 230 7

Epäsuorat kiinteistösijoitukset 151 4 156 4
Yhteensä 3 687 100 3 522 100


* Sisältää siirtyneet korot

** Sisältää kauppahintasaamiset ja -velat sekä johdannaisten markkina-arvon

*** Johdannaisten vaikutus omaisuuslajin allokaatioon (deltavasta-arvo)

**** Sisältää kiinteistövakuudelliset lainat sekä lainarahastot ja epälikvidit lainat