OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VAHINKOVAKUUTUSTOIMINNAN RISKIASEMA

 

Liite 77. Vakuutusvelan arvioitu maturiteettijakauma

31.12.2015, milj. € 0−1 v 1−5 v 5−10 v 10−15 v yli 15 v Yhteensä
Vakuutusmaksuvastuu* 400 113 21 6 9 550
Korvausvastuu

Diskonttaamaton 291 203 54 10 4 562

Diskontattu 97 442 338 259 572 1 707
Vakuutusvelka yhteensä** 788 757 413 275 585 2 819


* Sisältää diskontattua vastuuta 38 miljoonaa euroa.

** Ilman vakuutusvelan korkoriskiä suojaavien johdannaisten arvoa

31.12.2014, milj. € 0−1 v 1−5 v 5−10 v 10−15 v yli 15 v Yhteensä
Vakuutusmaksuvastuu* 371 107 19 5 9 511
Korvausvastuu

Diskonttaamaton 261 180 48 9 3 501

Diskontattu 95 431 325 246 523 1 621
Vakuutusvelka yhteensä** 727 717 392 261 536 2 633


* Sisältää diskontattua vastuuta 38 miljoonaa euroa.

** Ilman vakuutusvelan korkoriskiä suojaavien johdannaisten arvoa