OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VAHINKOVAKUUTUSTOIMINNAN RISKIASEMA

 

Liite 76. Vakuutusvelan luonnetta kuvaavia tietojaVelan luonnetta kuvaavia tietoja
2015 2014
Velat vakuutussopimuksista (netto, milj. €)

Latentit ammattitaudit 20 22
Muu 2 799 2 622
Yhteensä (ennen siirtoja) 2 819 2 645Velan duraatio (vuosina)

Diskontattu vakuutusvelka 13,2 12,7
Diskonttaamaton vakuutusvelka 2,1 2,1
Yhteensä 9,1 8,7Diskontatun velan määrä (netto, milj. €)


Tunnettu eläkemuotoinen korvausvastuu 1 379 1 308

Kollektiivinen korvausvastuu 328 313

Vakuutusmaksuvastuu 61 38
Yhteensä 1 768 1 658