OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VAHINKOVAKUUTUSTOIMINNAN RISKIASEMA

 

Liite 75. Vakuutusliikkeen kannattavuus

Vakuutusmaksutuottojen (brutto ja netto) sekä yhdistetyn kulusuhteen (netto) kehitys

Vakuutusmaksutuotoilla kuvataan vakuutusluokan volyymiä. Sen avulla voidaan arvioida vakuutusluokan merkittävyyttä kokonaisuuden kannalta. Vastaavasti yhdistetyn kulusuhteen (CR) avulla voidaan arvioida vakuutusluokan tuloksen vaihtelua sekä vakuutusluokan kannattavuutta. Yhdistetty kulusuhde on esitetty erikseen oikaistuna kertaluonteisilla erillä, jotka kohdistuvat aikaisempiin vakuutuskausiin.

2015, milj. € Brutto
VM–tuotto
Netto
VM–tuotto
Netto
CR*
Netto**
CR*
Lakisääteiset 482 480 100 % 100 %
Muu tapaturma ja sairaus 199 198 83 % 83 %
Kasko ja kuljetus 298 295 80 % 80 %
Omaisuus ja keskeytys 374 338 82 % 82 %
Vastuu ja oikeusturva 84 77 76 % 76 %
Pitkäkestoiset 9 8 2 % 2 %
Yhteensä 1 445 1 396 87 % 87 %

2014, milj. € Brutto
VM–tuotto
Netto
VM–tuotto
Netto
CR*
Netto**
CR*
Lakisääteiset 457 455 96 % 82 %
Muu tapaturma ja sairaus 180 180 86 % 86 %
Kasko ja kuljetus 287 285 81 % 81 %
Omaisuus ja keskeytys 353 312 89 % 89 %
Vastuu ja oikeusturva 83 76 97 % 97 %
Pitkäkestoiset 5 4 1 % 1 %
Yhteensä 1 364 1 310 89 % 85 %


* Yhdistetty kulusuhde (Combined ratio) lasketaan jakamalla korvauskulujen (netto) ja vakuutusliikkeen liikekulujen summa vakuutusmaksutuotoilla (netto). Aineettomien oikeuksien poistoja ei ole otettu huomioon.

** Kertaluonteiset vakuutustekniseen laskelmaan vaikuttavat muutokset eliminoitu.