OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VAHINKOVAKUUTUSTOIMINNAN RISKIASEMA

 

Liite 74. Suurvahinkojen kehitys

Havaittujen suurvahinkojen lukumäärät havaitsemisvuosittain vuosilta 2011-2015

Vahinkovakutuuksessa seurataan tiiviisti suurvahingoista aiheutuvaa korvausmenoa. Tämä korvausmeno selittää merkittävän osuuden vakuutusliikkeen vuosittaisesta tuloksen vaihtelusta. Lisäksi suurvahingoista aiheutuvan korvausmenon seurannalla voidaan havaita riskeissä tai niiden valinnassa tapahtuneita muutoksia. Tässä tarkastelussa suurvahingoiksi on luokiteltu vahingot, joiden brutto- tai nettomäärä on yli 2 miljoonaa euroa. Suurvahinkoja tapahtuu eniten omaisuus- ja keskeytysvakuutuksessa. Lakisääteisissä vakuutuksissa suurvahinkoriski on pieni suhteessa vakuutuslajin suureen volyymiin.

Bruttomäärä
Yli 2 milj. € vahinkojen lukumäärä Laki-
sääteiset
Muu tapaturma ja sairaus Kasko ja kuljetus Omaisuus ja keskeytys Vastuu ja oikeus-
turva
Pitkä-
kestoiset
2011 - - - 5 - 1
2012 3 - - 7 1 -
2013 4 - - 6 1 -
2014 6 - - 8 1 -
2015 1 - - 6 0 -
Korvaukset yhteensä 211 milj. €

Bruttomäärä korvaukset yhteensä, milj. €
2011−2015 31 - - 140 32 8

Nettomäärä
Yli 2 milj. € vahinkojen lukumäärä Laki-
sääteiset
Muu tapaturma ja sairaus Kasko ja kuljetus Omaisuus ja keskeytys Vastuu ja oikeus-
turva
Pitkä-
kestoiset
2011 - - - 4 - 1
2012 3 - - 6 1 -
2013 4 - - 6 1 -
2014


6 - - 7 - -
2015 1 - - 6 0 -
Korvaukset yhteensä 137 milj. €

Nettomäärä korvaukset yhteensä, milj. €
2011−2015 30 - - 93 11 3