OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VAHINKOVAKUUTUSTOIMINNAN RISKIASEMA

 

Liite 72. Vahinkovakuutustoiminnan riskiherkkyys

Oheisessa taulukossa on kuvattu eri riskimuuttujien vaikutusta tulokseen ja vakavaraisuuspääomaan.
Riskimuuttuja
Kokonais-
määrä
2015, milj. €
Muutos riski-
muuttujassa
Vaikutus tulokseen/
omaan pääomaan,
milj. €
Vaikutus yhdistettyyn
kulusuhteeseen
Maksutuotot* 1 396 kasvaa 1 % 14 paranee 0,9 % -yksikköä
Korvauskulut* 972 kasvaa 1 % -10 heikkenee 0,7 % -yksikköä
Suurvahinko yli 5 milj. €
1 kappale -5 heikkenee 0,4 % -yksikköä
Henkilöstökulut* 101 kasvaa 8 % -8 heikkenee 0,6 % -yksikköä
Toimintokohtaiset kulut */** 323 kasvaa 4 % -13 heikkenee 1,0 % -yksikköä
Inflaatio kollektiivisessa korvausvastuussa 685 kasvaa 0,25
%-yksikköä
-5 heikkenee 0,3 %-yksikköä
Elinikä diskontatussa vakuutusvelassa 1 768 kasvaa
1 vuotta
-41 heikkenee 2,9 %-yksikköä
Diskonttokorko diskontatussa
vakuutusvelassa
1 768 laskee 0,1
%-yksikköä
-22 heikkenee 1,6 %-yksikköä
* Liukuva 12 kuukautta

** Vahinkovakuutuksen toimintokohtaiset kulut ilman sijoitusten hoitokuluja ja muiden palveluiden tuottamiseen liittyviä kuluja.